Dom kresowy „Chawira”

Prezes Fundacji Ocalenia Kultury Kresowej „Chawira” z Krakowa, Karol Wróblewski przedstawił Radzie Fundacji pomysł powstania w Krakowie Domu Kresowego „Chawira”

Celem istnienia takiego domu jest działalność w nim różnych organizacji kresowych z Krakowa, oczywiście z Fundacją „Chawira” na czele gdzie znajdowałyby się także:

1. Biblioteka Kresowa z Czytelnią,
2. Salka Koncertowa,
3. Sala wystawowa,
4. Sala Konferencyjna,
5. Kawiarenka,
6. Pokój internetowy,
7. Punkt informacji kresowej,
8. Klub młodzieżowy

W celu realizacji tego projektu organizuje się obecnie Komitet Powstania Domu Kresowego „Chawira” , w skład którego mają wejść znane osobistości kultury, nauki i życia społecznego w Krakowie. Komitet ma pomóc w realizacji tego projektu poprzez wskazanie rozwiązań i poparcie go u władz miasta.
Planuje się realizację tego bardzo odważnego i ambitnego projektu w najbliższych kilku latach, do 2015r.
Dom Kresowy „Chawira” powinien utrzymywać się z dotacji, darowizn ale przede wszystkim z własnej działalności.
Dom taki stałby się doskonałym miejsce do efektywnej działalności statutowej Fundacji Ocalenia Kultury Kresowej „Chawira” z Krakowa ale także innych organizacji kresowych.Może to być początkiem powstawania innych takich domów w Polsce gdzie żyje wielu kresowian i ich potomków.
Kierownictwo Fundacji „Chawira” zwraca się z prośbą do wszystkich chcących poprzeć ten projekt, o składania e-mailli z podpisami i uwagami dotyczącymi tego tematu.