Towarzystwo Kresowe „Chawira”

Towarzystwo Kresowe „Chawira” powstało 8 lutego 2005 r. z inicjatywy Karola Wróblewskiego, kierownika Zespołu „Chawira” w Krakowie.

Inauguracyjne spotkanie członków Towarzystwa , odbyło się w tym dniu w Restauracji „Bohema” w Krakowie przy ul. Gołębiej 8.

Towarzystwo utworzyło 50 osób podpisanych na liście intencyjnej, kresowian i miłośników piosenki i kultury kresów południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej, wielbicieli Zespołu „Chawira”.Działalność towarzystwa objęta była patronatem Fundacji „Czardasz”.W 2008 roku patronat przejął Komitet Obywatelski Miasta Krakowa a od 1 03. 2009r. Fundacja Ocalenia Kultury Kresowej „Chawira” z Krakowa.

Celem Towarzystwa Kresowego „Chawira” jest propagowanie i popularyzowanie piosenek lwowskich i innych polskich z lat przedwojennych, organizowanie spotkań i zabaw z Zespołem „Chawira” oraz tradycyjnego „Balu u ciotki Bandziuchowej”, corocznie, na zakończenie karnawału.Na tym balu dokonuje się także wyboru „Ciotki Bandziuchowej” która pełni honorową funkcję gospodarza balu i równocześnie Prezesa Towarzystwa na roczną kadencję. Towarzystwo nie posiada statutu prawnego dlatego opiera swoją działalność na patronacie Fundacji „Chawira” w charakterze „koła Fundacji”.
Pierwszym Prezesem i Ciotką Bandziuchową została Pani Czesława Karlińska z Krakowa. Była wybierana na kadencję w 2006, 2007, 2008, 2009 , 2010, 2011, 2012 i 2013r. Reprezentuje Towarzystwo jednoosobowo, honorowo i może przyjmować wszelkie honory w imieniu Towarzystwa.Organizacja ta może podejmować decyzje samodzielnie a zobowiązania prawne przez Fundację „Chawira” jako patrona. Wszelkie działania na zewnątrz są firmowane przez Fundację Ocalenia Kultury Kresowej „Chawira”. W 2014r. wybrano nową panią
Prezes. Została nią pani Elżbieta Satkowska.
Towarzystwo podejmuje decyzje na swoich spotkaniach, jawnie pod warunkiem że nikt się nie sprzeciwia.

Towarzystwo Kresowe „Chawira” wspiera Ogólnopolski Festiwal Piosenki Lwowskiej od jego pierwszej edycji w 2007r., poprzez fundowanie nagrody pieniężnej dla wybranego laureata konkursu. Obecnie odbywa się to przez zbiórkę pieniędzy na kolejnych spotkaniach Towarzystwa i przekazywanie ich na konto Fundacji „Chawira” z przeznaczeniem na nagrodę i organizację festiwalu. Zbiórkę pieniędzy prowadzi zawsze Prezes Towarzystwa lub osoba przez niego upoważniona.

Zbiórki są dobrowolne i bez żadnych ograniczeń.Spotkania Towarzystwa odbywają się średnio, dwa razy w miesiącu w różnych restauracjach krakowskich , obecnie w restauracji „Pod Sokołem” przy ul. Piłsudskiego 27 w Krakowie. Na spotkaniach takich odbywają się rozmowy na tematy zaproponowane przez Zespół „Chawira”, związane oczywiście z kresami, historią, piosenką, legendą itp. a także okolicznościowe imprezy związane z kalendarzem świąt jak: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Barbórka, Spotkania Opłatkowe itp.Odbywają się także spotkania z poetami, malarzami , muzykami itd. , którzy promują w swej działalności kulturę kresową. Spotkania mają charakter otwarty i każdy może w nich uczestniczyć. Zawiązują się tu nowe znajomości, poznają się ludzie pochodzący z tych samych miejscowości kresowych gdzie się urodzili, gdzie mieszkały ich rodziny i krewni.Są także tacy którzy nie mają żadnych związków z kresami ale stali się sympatykami piosenki i kultury kresowej jak również dobrej zabawy w kulturalnej atmosferze. Do tej pory odbyło się 450 takich spotkań.Z jednego z takich spotkań powstał film nakręcony przez Telewizję Kraków i pokazany w formie reportażu na antenie krakowskiej w 2008r.